DIGI ACADEMY: DIGI LITERACY PROGRAM

Aktiviti terkini | 20 Julai 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Kg Hulu Chuchoh

Tujuan :
• Memperkenalkan dan memberi pengetahuan bidang pengekodan dan robotik kepada pelajar-pelajar yang tidak/kurang berpeluang tetapi mempunyai minat.
• Mengukuhkan kemahiran berfikir pelajar dengan menggalakkan mereka untuk berfikir secara logik dan sistematik dan memberi inspirasi kepada pelajar untuk berfikir secara lebih kreatif dan kritis, inovatif dan celik komputer.
• Meningkat minat pelajar dalam pendidikan STEM dan menjana Kemahiran Berfikir Aras TInggi (KBAT) pelajar.
• Menaik taraf Pusat Internet dengan kemahiran digital baru yang boleh membantu dalam pembinaan kerjaya masa depan.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :