PROGRAM KLIK DENGAN BIJAK

Aktiviti terkini | 26 Januari 2018

Tempat Aktiviti:
Sekolah Kebangsaan Bandar Sri Damansara 1

Tujuan :
• Melahirkan pengguna yang celik terhadap teknologi dan kandungan media baru (bijak internet).
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.
• Memberi pendidikan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.
• Mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pengguna melayari internet.

Kelebihan dan Kebaikkan Aktiviti :
• Menggunakan Internet dengan berfaedah.
• Bijak ketika menggunakan internet.
• Memanfaatkan internet sebagai Pusat Sumber Ilmu.
• Program ini juga bertujuan memperkenalkan PI1M kepada guru-guru dan pelajar.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :